Ala Traka Pou Fanm

Ala Traka Pou Fanm - Plot Summary

Doule Fanm se pou tout fanm, le yon fanm ap kriye, pa ri, kou pa-w ka deye

Back to Ala Traka Pou Fanm Home Page