Fo Paste

Fo Paste - Plot Summary

Kwe nan bondye w-ap sove, ki saw lè jou a rive.

Back to Fo Paste Home Page