Notice: Undefined variable: subtitle in /home/makh3jrs3yyd/public_html/www_belfim_com/spa/spa_movies/dbc.home.class.php on line 230
Kado Bondye - Plot Summary | Haiti Movie Database | BelFim

Kado Bondye

Kado Bondye - Plot Summary

Kado Bondye (Gift of God) is the love story of a young Christian man, Ken (Saintanor S. Camilus), who falls in love with a young lady he discovers in a picture. Her name is Danielle (Michelle Georges).

Natalie (Lala Senatus), a young lady in Ken Father's church, suggests a love triangle. However, Ken is far from being attracted to her. Finally, he flies to Haiti to meet his dream girl, Danielle.

After a few months of dating, he finds out that she is still talking to her ex-boyfriend, she left in Haiti. Ken becomes disable by a fatal car accident, and later realizes who his true gift of God is.

KREYOL / Haitian Creole:


Kado Bondye se yon istwa yon jèn gason Kretyen, Ken (Saintanor S. Camilus), ki tonbe damou yon jèn fi nan foto. Non'l se Danielle (Michelle Georges).

Natalie (Lala Senatus), ki son jèn fi kimache nan legliz papa Ken nan, sigjere yon lanmou triyang. Men Ken pa twouve'l bèl. Finalman,Ken voyaje Ayiti pou'l al rankontre fanm rèv li a, Danielle.

Aprè kèlke mwa renmen, Ken dekouvwi Danielle toujou ap pale ak ansyen mennaj, li te kite Ayiti. Ken vin subi yon aksidan fatal ki andikape'l, fè'l vin reyalize ki yès ki Kado Bondye'l.

Back to Kado Bondye Home Page